Daily Archives: May 29, 2013

Bad se God tak ki yatra Good

Bad se God tak ki yatra Good se hokar jati hai…Pura safar tay karna hai.. Gud me makhhi hokar chipak nahi jana hai.. Andhere ke paar toh jana hi hai, Roshni ke bhi paar jana hai… Jeevan ke Geet ko … Continue reading

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Rasta ek hi hai jis ke do

Rasta ek hi hai jis ke do chhor hain…ek aapki taraf aata hai, ek bahar jata hai….bahar ki yatra ananta hain, aapki yatra turant hai… kyunki aap aap ki taraf ho!:):)

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment