Tag Archives: prem

Prem jab Beshart

Prem jab Beshart (unconditional), Beshak (without complaints) aur Behad (without limits) hota hai, tab woh TejPrem ban jata hai, aur Tej ki taraf le jata hai!:)

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Repeat this everyday with love and confidence

Repeat this everyday with love and confidence: I have confidence in CONFIDENCE, I love LOVE! Mujhe Vishwas par vishwas hai, Mujhe Prem se prem hai!

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Prem jab Beshart

Prem jab Beshart (unconditional), Beshak (without complaints) aur Behad (without limits) hota hai, tab woh TejPrem ban jata hai, aur Tej ki taraf le jata hai!:)

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Raghavani aamala ananta

Raghavani aamala ananta dilele aahe. Aapan ka lahan pan deu shakat nahi? πŸ™‚ happy thoughts πŸ™‚

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Vishwaas aur Prem ki pehchaan

Vishwaas aur Prem ki pehchaan, testing ke waqt hi hoti hai.. Testing ko test samjhen, achhe marks se paas hon! Jo jimmedaari leta hai, wah vikas karta hai.. πŸ™‚

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Poorna Prem, Poorna Samarpan,

Poorna Prem, Poorna Samarpan, Poorna Pyaas, Poorna Intention(Will Power) Inme se kisi ek se bhi baat ban sakti hai, par poornta judni chahiye! πŸ™‚

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Bhakti ki shakti se har karya

Bhakti ki shakti se har karya ho sakta hai. Prem ki shakti jagruti hai, anand hai, vikaas hai. Prem se jab prem ho jata hai, tab bhakti shuru hoti hai:):)

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment