Tag Archives: shakti

Bhakti ki shakti se har karya

Bhakti ki shakti se har karya ho sakta hai. Prem ki shakti jagruti hai, anand hai, vikaas hai. Prem se jab prem ho jata hai, tab bhakti shuru hoti hai:):) Advertisements

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment