Tag Archives: kaun hai

Jo kabhi hai, aur kabhi nahin

Jo kabhi hai, aur kabhi nahin hai, kya wah sachmuch hai? Jo hai, hai, hai, kya wah hai? woh jo hai, keval hai, kevalya hai, woh kaun hai? yeh poochne wala kaun hai? ??????? Advertisements

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment